logoleft

توجه مهم: چون زیرنویس انگلیسی بسیاری از آموزشهای یودمی، توسط ماشین (و با تبدیل اتوماتیک گفتار به متن) توسط سایت یودمی تهیه شده است،
لذا ممکن است غلط های زیادی داشته باشد، به همین علت آنها را به فارسی ترجمه نمی کنیم، چون ترجمه نامفهومی خواهد شد.
در سایت فارسی یودمی ، فقط زیرنویس هایی به فارسی ترجمه شده است که توسط انسان تهیه شده باشد.
خرید و دانلود فوری

مرور دوره های آموزشی


سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
دانلود رایگانسطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
دانلود رایگان

مرور جدیدترین دوره های آموزشی به تفکیک موضوع


جدیدترین دوره های مجموعه: Development برنامه نویسی


جدیدترین دوره های مجموعه: IT & Software آی تی و نرم افزار

سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
دانلود رایگان

جدیدترین دوره های مجموعه: Design طراحی


جدیدترین دوره های مجموعه: Marketing بازاریابی


جدیدترین دوره های مجموعه: Development برنامه نویسی

مرور مدرسان


تعداد دوره آموزشی: 9

تعداد دوره آموزشی: 8

تعداد دوره آموزشی: 5

تعداد دوره آموزشی: 5

تعداد دوره آموزشی: 4

تعداد دوره آموزشی: 3

تعداد دوره آموزشی: 3

تعداد دوره آموزشی: 3

تعداد دوره آموزشی: 3

تعداد دوره آموزشی: 3

تعداد دوره آموزشی: 2

تعداد دوره آموزشی: 2

تعداد دوره آموزشی: 2

تعداد دوره آموزشی: 2

تعداد دوره آموزشی: 2

تعداد دوره آموزشی: 2

تعداد دوره آموزشی: 2

تعداد دوره آموزشی: 2


تعداد دوره آموزشی: 1

تعداد دوره آموزشی: 1

تعداد دوره آموزشی: 1

تعداد دوره آموزشی: 3

تعداد دوره آموزشی: 1

تعداد دوره آموزشی: 1

تعداد دوره آموزشی: 1

تعداد دوره آموزشی: 1

تعداد دوره آموزشی: 1

تعداد دوره آموزشی: 1

تعداد دوره آموزشی: 1

تعداد دوره آموزشی: 1

تعداد دوره آموزشی: 1

تعداد دوره آموزشی: 1

تعداد دوره آموزشی: 1

تعداد دوره آموزشی: 1

تعداد دوره آموزشی: 2

تعداد دوره آموزشی: 1